?

Log in

No account? Create an account
Укро-националистическая мифологема: русский как неславянский - Научная кунсткамера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Научная кунсткамера

[ website | lj ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Укро-националистическая мифологема: русский как неславянский [Jul. 18th, 2008|06:58 pm]
Научная кунсткамера

science_freaks

[mitrius]
http://www.maidan.org.ua/static/mai/1184225474.html -- вот статья
А вот её разбор rousseau

В последнее время это у них модно -- год назад я вычищал из Википедии схожую мифологию об особой близости русского к болгарскому.

Но здесь градус бреда невероятен. Язык новгородских грамот, постепенно превращающийся из саамского (!) во что-то там...

Upd. pan_andriy, горячий сторонник данной теории, в ходе разгоревшейся тут учОной дискуссии на 200 комментов дошёл до Последнего Филологического Аргумента: "Бей жидов... ото це гарно... спасай Россию!.. не бачу логики". В число жЫдов им зачислены Кирилл, Мефодий, Мелетий Смотрицкий, Греч, Шекспир и Станиславский. Приношу извинения сообществу за данную дискуссию, хотя в нём есть специальный тег "сам пришёл".

Upd2. И Пушкин тоже.

Upd3. Сам вытащил жыдовские портреты в корень поста, да еще и свои самые выдающиеся научные достижения рядом забабахал. Можно полюбоваться.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mitrius
2008-08-02 02:33 pm (UTC)
А можно еще список базовой лексики Сводеша посмотреть, кто на кого больше похож. При сходствах с болгарским интересно, на кого в таком случае похож украинский. Чаще, впрочем, русский и украинский похожи, а болгарский сам по себе. Вот избранное оттуда:

аз я я ja
той он він on
ние мы ми my
те они вони oni, one
онзи, онази, онова; тот, та, то той, та, те tamten, tamta, tamto
оня, оная, онуй
тук здесь, тут тут tutaj, tu
кой кто хто kto
какво, какъв, що что що co
как как як jak
всичко, всички, цял весь, всё, все увесь, (ввесь), все (усе), всі (усі) wszystko
няколко несколько декілька, кілька kilka
пет пять п'ять pięć
голям большой, великий великий duży, wielki
дебел толстый товстий gruby, tłusty
малък маленький маленький mały
къс короткий короткий krótki
тесен узкий вузький wąski
съпруга жена дружина, жінка małżonka, żona

майка мать мати matka
баща отец батько ojciec
птица птица птиця, птах ptak
куче, пес собака собака, пес pies
змия змея гадюка, змія żmija, wąż, gad
червей червь черв'як, хробак robak, czerw
гора, лес, шума лес ліс las
палка, пръчка, бастун палка палиця patyk, pręt, pałka

плод, овошка плод, фрукт плід, фрукт owoc
семе семя, семена насіння nasienie, nasionko
цвете цветок квітка kwiat
мазнина жир жир, сало tłuszcz, sadło

опашка хвост хвіст ogon
коса, косъм волосы волосся włosy
глава голова голова głowa
уста рот рот usta
крак нога нога noga
корем живот живіт brzuch
врат, шия шея шия szyja
гръб спина спина plecy
черен дроб печень печінка wątroba
храня се, ям есть, кушать їсти jeść
хапя грызть, кусать кусати, гризти gryźć
суча сосать смоктати, ссати ssać
повръщам рвать, блевать блювати wymiotować
духам дуть дмухати dąć, wiać

чувам слышать чути słyszeć
мисля думать, мыслить думати myśleć
помирисвам нюхать, чуять нюхати wąchać

бия се бороться боротися, битися walczyć
цепя разделить розділяти rozdzielać
промушвам кольнуть колоти pchnąć

чеша царапать дряпати drapać

плувам плавать плавати, пливти pływać
вървя ходить, идти йти, ходити iść
идвам приходить, прийти приходити przychodzić
завивам вращать, вертеть повертати obracać

държа держать тримати trzymać

стискам, изцеждам сжимать стискати ściskać, zgniatać
бърша вытирать витирати wycierać
дърпам тянуть тягнути ciągnąć
натискам толкать, пихать штовхати pchać
хвърлям бросать, кидать кидати rzucać
връзвам вязать, связывать в'язати wiązać
броя считать рахувати, лічити liczyć
казвам говорить, сказать казати, говорити mówić
пея петь співати śpiewać
играя играть грати grać
тека течь тікти płynąć, przepływać
подувам се пухнуть пухнути, набухати puchnąć
луна луна, месяц місяць księżyc
езеро озеро озеро jezioro
камък камень камінь kamień
прах пыль пил kurz
облак туча, облако хмара chmura
мъгла туман туман, імла mgła
пушек, дим дым дим dym
горя жечь палити palić

път, шосе дорога, путь дорога, шлях droga
планина гора гора góra
червен красный червоний czerwony
година год рік rok
студен, хладен холодный холодний zimny

нов новый новий nowy
лош, зъл злой, плохой поганий zły
мръсен, нечист грязный брудний brudny
прав прямой прямий prosty
десен правый правий prawy

ако если якщо jeśli
защото потому что бо, тому що bo, ponieważ
име имя ім'я, назва imię, nazwa
(Reply) (Parent) (Thread)