?

Log in

No account? Create an account
Укро-националистическая мифологема: русский как неславянский - Научная кунсткамера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Научная кунсткамера

[ website | lj ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Укро-националистическая мифологема: русский как неславянский [Jul. 18th, 2008|06:58 pm]
Научная кунсткамера

science_freaks

[mitrius]
http://www.maidan.org.ua/static/mai/1184225474.html -- вот статья
А вот её разбор rousseau

В последнее время это у них модно -- год назад я вычищал из Википедии схожую мифологию об особой близости русского к болгарскому.

Но здесь градус бреда невероятен. Язык новгородских грамот, постепенно превращающийся из саамского (!) во что-то там...

Upd. pan_andriy, горячий сторонник данной теории, в ходе разгоревшейся тут учОной дискуссии на 200 комментов дошёл до Последнего Филологического Аргумента: "Бей жидов... ото це гарно... спасай Россию!.. не бачу логики". В число жЫдов им зачислены Кирилл, Мефодий, Мелетий Смотрицкий, Греч, Шекспир и Станиславский. Приношу извинения сообществу за данную дискуссию, хотя в нём есть специальный тег "сам пришёл".

Upd2. И Пушкин тоже.

Upd3. Сам вытащил жыдовские портреты в корень поста, да еще и свои самые выдающиеся научные достижения рядом забабахал. Можно полюбоваться.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: pan_andriy
2008-07-21 01:41 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

"Почнімо з проблеми примарного самоусвідомлення Москви як безпосередньої спадкоємиці ролі та місця давнього Києва. Хіба московське оточення Івана III (1462-1505) — справжнього засновника Московської держави, його сина Василія III та онука Івана IV, перетворюючи своє незграбне князівство на помпезну імперію, справді вірило в те, що відновлює чи імітує славу Києва?

Гадаю, відповідь очевидна: не вірило, а якщо й вірило, то тримало цю віру при собі.

Взагалі дивно, що сучасні дослідники можуть навіть припустити, ніби московити з воїнської панівної касти часів Івана III чи то Івана Грозного уявляли себе спадкоємцями мантії Києва, скажімо, Ярослава Мудрого. На це просто немає доказів.

Існує при тому ціла низка непрямих вказівок, що московські політичні еліти за часів Івана III (та й набагато пізніших) досить туманно уявляли собі історію Київської доби і ще менше претендували на те, щоби бути її спадкоємцями.

Нема тут ні Десятинної церкви, ні Борисоглібської, ні навіть Святої Софії (як у Новгороді та Полоцьку) — попри те, що Іванову другу дружину, котра вочевидь доклала багато зусиль до створення нового образу столиці, мала ім’я Софія (Зоя). Що ж до брам московського Кремля, то не тільки жодну з них не було названо на честь знаменитих київських (особливо Золотих Воріт), а й напис на головній із них зроблено не кирилицею, а латиною!

Борис Ґодунов згідно зі своїм ґрандіозним планом оновлення столиці частково перебудував Кремль і надбудував дзвіницю, і знову ця ж сама разюча відсутність київських ремінісценцій. Ці люди про Київ навіть і не думали.

Московського придворного часів Івана швидше назвали би Теміром чи Булгаком, аніж Володимиром, Глібом чи Всеволодом " и т.д.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krv4
2008-07-21 01:51 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

А где здесь ваша закавыченная фраза "Московиты эпохи Ивана Грозного, если что-то и слышали о Руси, то держали это при себе." (Кинан)?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pan_andriy
2008-07-21 01:55 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

"Гадаю, відповідь очевидна: не вірило, а якщо й вірило, то тримало цю віру при собі."
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krv4
2008-07-21 02:02 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

Не вижу в слов "московиты", "эпохи" и т.д.

Если это не точная цитата, то для чего кавычки?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pan_andriy
2008-07-21 02:09 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

Цитата приблизительная , но смысл тождественный.

Надо будет еще подсунуть вам цитатку из Максимовича, насчет того что при Грозным "руськое считалось бранным, ибо Московия воевала с Литвой."

За "московитами" откройте любой словарь.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krv4
2008-07-21 02:58 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

Тождественный, конечно. У вас - просто Русь, а у товарища - Русь киевской эпохи.
Зачем Москве какой-то, ставший заштатным городишкой, Киев, если она замахнулась в то время на наследие Византии ("третий Рим")?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pan_andriy
2008-07-21 03:13 pm (UTC)

Re: О двуязычии древней Руси.

"а у товарища - Русь киевской эпохи"
Государство с таким названием было только одно. А уж "Московскую Русь" и вовсе выдумали в 19-м веке.

" если она замахнулась в то время на наследие Византии ("третий Рим")?"

Иван Грозный еще в споре с Курбским твердо придерживался мнения, что "Россия есть Израиль, а не Европа".
http://www2.apn.ru/?chapter_name=advert&data_id=926&do=view_single
(Reply) (Parent) (Thread)