March 8th, 2011

Забавно?

Только, если что, это, видимо, вполне себе милая девушка, не какой-нубидь мошеник, так что не стоит её обижать.
пост: http://lutikromashkino.livejournal.com/3228.html
 

Чому атом існує
 

Відповідь на задачку про атом водню. Отже, перше, на що звернув увагу пан [info]wumon , це те, що закон Кулона діє тільки для точкових зарядів (себто для тіл без розмірів). Електрон і протон в атомі точками точно не є, отже для них закон Кулона у вигляді –1/r2 записати не можна. Чому, власне? Ну, акурат тому, що заряди одного знаку відштовхуються, а протилежного — притягуються. У ґравітації все навпаки: маса не має знаку, і всі об’єкти різної маси притягуються. Саме тому ґравітація тримає Землю докупи і саме тому закон тяжіння Ньютона діє не тільки для точкових об’єктів.

Якщо залишатися в межах класичної фізики, то розв’язок можна представити так:

1. Електрон є об’єктом певної форми, який складається з нескінченої кількості точок негативного заряду таких, що сума цих зарядів дорівнює –1. Так само, зрештою, і протон, тільки заряд +1.
2. Заряд у електроні розподілений нерівномірно, в деяких місцях може бути, наприклад, –0.1, а в деяких — –0.0001.
3. Електрон не лежить на ядрі за рахунок того, що деякі його точки відштовхуються одна від одної, і це компенсує притягання до протона. При цьому кожна точка електрона взаємодіє з іншими точками та з точками протона строго за законом Кулона. Як це може бути? Ну якщо електрон має форму сфери, яка «огортає» протон, знаходячись від нього на певній відстані, то тоді протилежні точки сфери будуть відштовхуватись одна від одної, що компенсуватиме їх притягання до протона.

З хімії ви знаєте, що така сфера називається атомною орбіталлю і для атому водню ця орбіталь (s-орбіталь) має форму сфери. Отже, короткий висновок: Кулон — не лох.
Collapse )Тут я ще планував гарні малюночки зробити, але вже не маю часу і сили. Сподіваюсь, цей пост вам допоміг.